Aangepast onderwijs

Binnen het Leerhuis wordt aangepast onderwijs geboden aan kinderen die buiten het huidige onderwijssysteem vallen. Deze kinderen zijn vaak op zoek naar wat extra aandacht en zijn gebaad bij kleine stapjes. Het Leerhuis biedt kinderen de mogelijkheid om op hun eigen manier en eigen tempo te leren. Wij zetten in op de basisvakken; rekenen, schrijven, lezen, verkeersveiligheid en Engels. Op deze manier bieden wij kinderen een eerlijke kans binnen de maatschappij!

 

Onze manier van onderwijzen verschilt met de 'normale' manier van het aanbieden van scholing. Wij bieden door één op één begeleiding kinderen een intensive vorm van zorg. Door deze intensieve begeleidingsvorm kan elke stap samen met het kind gezet worden en krijgt het kind de aandacht die het verdient. Deze nauwe vorm van samenwerken tussen de leerkracht en het kind zorgt voor vertrouwen en veiligheid wat maakt dat het kind groeit. 

 

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers zich thuis voelen bij ons, zichzelf kunnen zijn en groei kunnen doormaken! Binnen een gezellige sfeer wordt iedereen uitgedaagd om te leren en contacten te leggen. Het Leefhuis vindt het maken van plezier erg belangrijk en zet humor in om een leuke sfeer te scheppen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het groepsproces en tevens ingezet op persoonlijke doelen. 

 

Iedere deelnemer krijgt bij ons een mentor toegewezen. Deze mentor draagt de verantwoording over het proces van de deelnemer en dit wordt gemonitord door een gedragsdeskundige. De mentor plant gesprekken met de deelnemer, stelt samen met de deelnemer en betrokkenen een begeleidingsplan op en betrekt de deelnemer bij zijn/haar eigen proces.Iedereen is leerbaar!