Begeleidingsstijl


Bij Zorgcentrum Het Leefhuis vinden wij het belangrijk dat er goed tegemoet gekomen wordt aan de behoeftes van onze deelnemers. In de praktijk is gebleken dat kennis van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een deelnemer nodig is om de begeleidingsstijl goed bij hem/haar te kunnen laten aansluiten. Bij veel deelnemers met een verstandelijke beperking wordt een disharmonisch ontwikkelingsprofiel vastgesteld. Wij zien dat een disharmonisch profiel deelnemers zorgt voor een emotionele kwetsbaarheid en daardoor ontstaat bij veel deelnemers psychische problematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag.

 

Hierdoor blijkt het gevaar van overschatting groot  en draagt de onduidelijkheid van het sociaal-emotioneel niveau waar de deelnemer op functioneert hieraan bij. de draaglast en draagkracht speelt hier een belangrijke rol, naast het kunnen, is het aankunnen essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling.

 

Zorgcentrum Het Leefhuis vindt het daarom van belang een goed beeld van hun sociaal-emotionele ontwikkeling te hebben. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling die wij hanteren bij de begeleidingsstijl.

 

Adaptatiefase


Socialisatiefase


Individuatiefase


Identificatiefase


Realiteitsbewustwordingsfase