Methodieken


8-fasenmodel


Brain Blocks


Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.

Oplossingsgericht werken


De methodiek oplossingsgericht werken biedt handvaten bij het begeleiden van deelnemers die zich niet meer in staat achten om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Hun eigen oplossingsgericht vermogen schiet te kort. Het doel van oplossingsgericht werken is: het oplossend vermogen van deelnemers zodanig herstellen, dat zij in staat zijn om op eigen wijze te bouwen naar een meer gewenste situatie. 

Geef me de vijf


De methodiek geef me de vijf biedt handvaten bij het begeleiden van kinderen met alle vormen van Autisme en een verstandelijke beperking. Bij iemand met autisme komt alle informatie en prikkels tegelijk binnen, waardoor het moeilijk is om te filteren. Je kunt dit vergelijken met een puzzel, waarbij alle puzzelstukjes tot een geheel moeten komen. Bij iemand met autisme is het moeilijk om tot een geheel te komen, waardoor er samenhang ontbreekt. 

Intervisie


Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, managers of andere werknemers die een uitdaging of probleem gemeen hebben.

Professionals en collega’s doen hier een beroep op de expertise van anderen om hen te helpen waardevolle inzichten te krijgen.  Samen ontrafelen zij het probleem dat is ingediend door een deelnemer of opdrachtgever, de case provider. Dat doen zij door vragen te stellen aan de hand van een intervisiemethode gebaseerd op Oplossingsgericht werken.

Het gaat bij intervisie in eerste instantie niet om de oplossing van een probleem, maar de groep moedigt elkaar aan om antwoorden te krijgen door vragen te stellen. Deze vragen moeten de professionals helpen een nieuwe manier van denken te ontwikkelen om zo een inzicht te krijgen in zijn probleem of vraagstelling.

Positieve benadering


Middels het beloningssysteem worden deelnemers gestimuleerd om met motivatie een doel te bereiken. Niet alle kinderen zijn van nature intrinsiek gemotiveerd om aan bepaalde doelen te werken, deze motivatie kan opgewekt worden door er een beloning tegenover te stellen. Door deze beloning vergaren ook zij motivatie om een doel te behalen en wordt hun succeservaring versterkt door de beloning. Het Leefhuis vindt het belangrijk om deelnemers succeservaringen op te laten doen, oog te hebben voor groei en ze het gevoel te geven dat hun inzet er toe doet.

Eigen regie en empowerment


Zorgcentrum Het Leefhuis werkt met een planbord. Op dit planbord kunnen deelnemers zelf activiteiten van een bepaalde zone inplannen. Er zijn verschillende zones zoals; kas, huishoudelijke taken, scholing, creatief bezig zijn, tuinwerkzaamheden en vrije tijdsbesteding. Door deelnemers eigen keuze te bieden in de activiteiten die ze uit kunnen voeren, verkrijgen ze motivatie en verantwoordelijkheid om de taak te voltooien. Het planbord geeft deelnemers de kans nieuwe vaardigheden en kennis te verkrijgen. 

 

Systemisch werken