Methodieken


Oplossingsgericht werken


De methodiek oplossingsgericht werken biedt handvaten bij het begeleiden van deelnemers die zich niet meer in staat achten om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Hun eigen oplossingsgericht vermogen schiet te kort. Het doel van oplossingsgericht werken is: het oplossend vermogen van deelnemers zodanig herstellen, dat zij in staat zijn om op eigen wijze te bouwen naar een meer gewenste situatie. 

Download
protocol oplossingsgericht werken [32600
Adobe Acrobat document 360.9 KB

Geef me de vijf


De methodiek geef me de vijf biedt handvaten bij het begeleiden van kinderen met alle vormen van Autisme en een verstandelijke beperking. Bij iemand met autisme komt alle informatie en prikkels tegelijk binnen, waardoor het moeilijk is om te filteren. Je kunt dit vergelijken met een puzzel, waarbij alle puzzelstukjes tot een geheel moeten komen. Bij iemand met autisme is het moeilijk om tot een geheel te komen, waardoor er samenhang ontbreekt. 

Download
Protocol geef me de vijf 2020.pdf
Adobe Acrobat document 120.4 KB

Intervisie


Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, managers of andere werknemers die een uitdaging of probleem gemeen hebben.

Professionals en collega’s doen hier een beroep op de expertise van anderen om hen te helpen waardevolle inzichten te krijgen.  Samen ontrafelen zij het probleem dat is ingediend door een deelnemer of opdrachtgever, de case provider. Dat doen zij door vragen te stellen aan de hand van een intervisiemethode gebaseerd op Oplossingsgericht werken.

Het gaat bij intervisie in eerste instantie niet om de oplossing van een probleem, maar de groep moedigt elkaar aan om antwoorden te krijgen door vragen te stellen. Deze vragen moeten de professionals helpen een nieuwe manier van denken te ontwikkelen om zo een inzicht te krijgen in zijn probleem of vraagstelling.