Werkwijze


Het Leefhuis werkt vanuit haar zorghart! Dit betekent dat wij niet uitgaan van het labeltje van onze deelnemers maar hun mogelijkheden. Hiervoor gebruikt Het Leefhuis het 8-fasenmodel waarbij het gaat om het realiseren van een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van deelnemers, waarbij de gehele situatie en de vraag van de deelnemer centraal staan. Het Leefhuis werkt vanuit de eigen kracht van de deelnemers en weet die op een positieve manier in te zetten. Wij vinden het belangrijk om de deelnemers te betrekken bij hun eigen leerproces of dagindeling. Middels oplossingsgericht werken wordt er toegewerkt naar een eigen oplossing, op deze manier kan het geleerde ook worden toegepast door het kind zelf binnen de thuissituatie of op school. Het Leefhuis biedt een huiselijke setting, met warmte en affectie. Wij praten niet over de deelnemer maar met de deelnemer! 

 

 

Ondersteuningsplannen die door Zorgcentrum Het Leefhuis worden opgesteld, worden vorm gegeven aan de hand van verschillende methodieken. De voornaamste methodiek om de ondersteuningsplannen vorm te geven, is het 8-fasen model. Dit model biedt inzicht en handvaten om op meerdere leefgebieden hulp te verlenen aan de deelnemer met (multi)problematieken. Het 8-fasen model geeft het verloop van de zorg weer, van oriëntatie tot uitstroom (Zie bijlage 1: 8-fasenmodel). Door dit model te volgen ontstaat er een compleet beeld van de deelnemer, zijn/haar netwerk en op welke aspecten hulp behoeft. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen er nog nodig zijn om de deelnemer (door middel van het inzetten van zijn/haar netwerk) weer de eigen regie te laten nemen en zonder of met minimale hulp verder te kunnen. 

Download
Procesbeschrijving 8-fasenmodel 2021 ver
Adobe Acrobat document 376.5 KB