Werkwijze


Het Leefhuis werkt vanuit haar zorghart! Dit betekent dat wij niet uitgaan van het labeltje van onze deelnemers maar hun mogelijkheden. Hiervoor gebruikt Het Leefhuis het 8-fasenmodel waarbij het gaat om het realiseren van een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van cliënten, waarbij de gehele situatie en de vraag van de cliënt centraal staan. Het Leefhuis werkt vanuit de eigen kracht van de deelnemers en weet die op een positieve manier in te zetten. Wij vinden het belangrijk om de deelnemers te betrekken bij hun eigen leerproces of dagindeling. Wij praten niet over de deelnemer maar met de deelnemer!