Bij Zorgcentrum Het Leefhuis richten we ons op de mens, het systeem waarin hij zich bevindt en zijn hulpvraag. We richten ons vooral op wat WEL kan! Samen met jou kijken we welke daginvulling bij jou past, waarin je wilt groeien en wat je behoeftes zijn. Wanneer jij een lach op je gezicht hebt, zijn wij past tevreden.

 

Mens zet de deelnemer centraal. Het Leefhuis biedt zorg vanuit het hart wat indiceert dat er ten alle tijden wordt ingezet op de eigenheid van de deelnemer. Het Leefhuis maakt gebruik van haar kleinschaligheid door continue nabijheid en aandacht te bieden om de deelnemer te empoweren. Empowerment zet de deelnemer en zijn/haar netwerk in hun kracht. Het focust op wat zelf gedaan kan worden om tot succes te komen wat het competentiegevoel van de persoon vergroot, hierin wordt het gehele systeem bekeken en meegenomen. De eigen kracht van de deelnemer wordt benadrukt, door het geven van de vele complimenten, het bewust maken van de deelnemer van zijn krachten en er wordt stil gestaan bij succeservaringen om het gevoel van (en de daadwerkelijke) autonomie te vergroten. Het Leefhuis zet in op groei van de deelnemer, door tegemoet te komen aan de basisbehoeften en het bieden van een veilig en vertrouwd klimaat. Door de sterke monitoring en de deelnemer en zijn netwerk inbreng te geven in het zorgproces, mogelijk door de kleinschaligheid en de visie van Het Leefhuis, wordt er bewust ingezet op de competenties van de deelnemer, de relatie met anderen en wordt de deelnemer empowered.

Interactieve brochure