Je bent nooit uitgeleerd!

Leren op je eigen niveau

Binnen ons Leerhuis wordt er geleerd op eigen niveau. Dit betekent dat er gekeken wordt naar wat er binnen het eigen bereik ligt. Er  ontstaat groei  binnen de aanwezige kennis en de parate kennis wordt uitgebreid. 

 

Leren op je eigen tempo

Binnen ons Leerhuis krijgen kinderen de ruimte om op hun eigen tempo te leren. Er wordt rekening gehouden met het werktempo en afgewisseld met andere activiteiten waar nodig. 

 

Leren op je eigen manier

Het Leerhuis vindt het belangrijk dat kinderen/jongeren kunnen leren op hun eigen manier. Er wordt rekening gehouden met de wijze waarop zij het beste leren en de karakter eigenschappen die daar invloed op hebben. Iedereen krijgt bij ons de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. 
Visie

Het is Leerhuis bedoeld voor kinderen die niet binnen het huidige onderwijssysteem tot leren komen of extra aandacht nodig hebben om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen (zoals fietsen of het strikken van schoenen). De visie van het Leerhuis luidt: alle kinderen zijn leerbaar op hun eigen manier. 

Missie

Onze missie is om met persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding, het kind tot leren te laten komen. Wij zijn van mening dat met de juiste organisatie en instelling een kind instaat is tot ontwikkeling. Bij ons zullen zelfs de kleinste stapjes gezien worden en doen kinderen/jongeren succeservaringen op!

Organisatie

Het Leerhuis werkt met dagprogramma's waarbinnen een wisselwerking wordt gerealiseerd tussen schoolse opdrachten en activiteiten binnen het interessegebied. Daarnaast wordt er duidelijkheid, structuur, veiligheid en vertrouwen geboden met als doel de groei te beïnvloeden.