Expertise


Pedagogisch medewerker

 

 

Binnen het Leefhuis beschikken wij over pedagogische medewerkers met ruime ervaring betreffende onze doelgroep. Deze pedagogische medewerkers fungeren als uitvoerende tak binnen het Leefhuis. Ieder proces wordt nauwlettend in de gaten gehouden door een gedragsdeskundige, zij neemt de helikopterview en verantwoording.

 

 


Kindercoach

Het team beschikt over een Jongere- en Kindercoach. Omdat interventies binnen het Leefhuis van grote waarde zijn, worden deze aangestuurd en begeleid door een Kindercoach. Een Kindercoach werkt oplossingsgericht en kijkt voorbij het probleem. Een Kindercoach is er van overtuigd dat het antwoord binnen het kind ligt en probeert dit samen met het kind te verwoorden. 

 

Een verschil tussen een Kindercoach en een andere therapeut is dat een Kindercoach een werkwijze/methode zoekt die past bij het kind en niet omgekeerd.


Ergotherapeut

 

 

Het Leefhuis beschikt over een Ergotherapeut. Een Ergotherapeut stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn zoals eten of aankleden, maar ook meer complexe handelingen.


Leerkracht

Het Leerhuis beschikt over een leerkracht (S)BO die het leerproces van de deelnemers op de voet blijft volgen. Kinderen en jongeren krijgen bij ons de kans op hun eigen tempo en eigen manier te leren. Wanneer een kind/jongere binnen het huidige onderwijssysteem niet tot leren komt, krijgen ze bij ons een nieuwe kans. 

 

Door de één op één begeleiding die wij bieden, kan een leerkracht de nodige aandacht aan het kind/jongere besteden. Het Leerhuis werkt onder supervisie van een leerkracht, deze blijft het leerproces in de gaten houden en neemt belangrijke beslissingen m.b.t. de aangeboden leerstof.


Toegepast Psycholoog

Binnen het Leefhuis worden alle processen gemonitord door een Toegepast Psycholoog (in opleiding) zij is gespecialiseerd in kinderpsychiatrie en houdt zich bezig met de voortgang van ieder individu. Samen met de pedagogische medewerkers stelt zij een ontwikkelingsplan op en beschrijft hoe de begeleiding wordt ingevuld. 

 

Elk half jaar wordt dit proces geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.