Dagbesteding on tour.

Dagbesteding on tour houdt in dat we op verschillende locaties, bij verschillende bedrijven, werkzaamheden uitvoeren. Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers een onderdeel kunnen zijn van de huidige maatschappij!

 

Onze deelnemers helpen bij de manege met het verzorgen van dieren, bij het Dierenhotel met het verzorgen van de honden en katten & mogen elke woensdag gaan sporten bij The GYM Asten. 

 

Wij zijn nog op zoek naar activiteiten bij verschillende bedrijven. 


Dagbesteding junioren.

De dagbesteding bestaat uit een zinvolle dagindeling die aansluit op de behoefte en zorgvraag van het kind en de jongere. Dit houdt in dat er wordt aangesloten bij de interesses en wensen van onze deelnemers, binnen de grenzen en mogelijkheden van het Leefhuis. 

 

Een dagopvang bestaat uit verschillende activiteiten die op een gepersonaliseerd dagprogramma worden weergegeven. Bij activiteiten kunt u denken aan houtbewerking, crea-activiteiten, groepsactiviteiten, huishoudelijke taken, tuinwerkzaamheden, spelletjes, dierenverzorging en kleine werkzaamheden aangeboden door bedrijven. Deze activiteiten verzorgen wij middels het concept: dagbesteding on tour!

 

Benieuwd naar de activiteiten en het werk op Het Leefhuis? Kijk eens bij het kopje activiteiten en werk!

  

Klik hier voor het filmpje!


Dagbesteding senioren

Een kleinschalige dagopvang voor senioren!

 De dagopvang bestaat uit een zinvolle dagindeling die aansluit op de behoefte en zorgvraag van de senior. Dit houdt in dat er wordt aangesloten bij de interesses en wensen van onze deelnemers, binnen de grenzen en mogelijkheden van het Leefhuis. 

 

Bij de senioren opvang wordt er een zinvolle dagbesteding verzorgt waarbinnen er gewerkt wordt aan het behouden van de aanwezige kennis, terugblikken op vroeger, lichamelijke beweging, sociale contacten maar vooral een fijne plek waar ze kunnen genieten van hun oude dag! 

 

Benieuwd naar de activiteiten en het werk op Het Leefhuis? Kijk eens bij het kopje activiteiten en werk!


Aangepast onderwijs

Binnen aangepast onderwijs, kan er binnen een één op één setting onderwijs gegeven worden. Het Leefhuis zet in op de vakken zoals taal, rekenen, schrijven, cijferend rekenen, verkeer en Engels. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en behoeftes van het kind. Binnen de dagbesteding wordt er tevens aandacht besteed aan leeractiviteiten, deelnemers kunnen aangeven wat zij graag zouden willen leren!

  

Met geduld, genoeg herhaling, gepaste aandacht en succeservaringen, bieden wij kinderen wat zij nodig hebben. 

 

Benieuw naar onze activiteiten en werk? Kijk een bij het kopje werk en activiteiten.