Huishoudelijke taken


Zorgcentrum Het Leefhuis vindt het belangrijk dat onze deelnemers uitgroeien tot zelfredzame en zelfstandige volwassenen. Binnen Het Leefhuis zetten wij in op het aanleren van huishoudelijke vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten. Deelnemers leren koken, de was doen, strijken, schoonhouden van de omgeving en nog veel meer. Ze doen leerervaringen op en door herhaling leren ze deze vaardigheden zelfstandig in te zetten. En dat is super KNAP!