Doe- en Leerkaarten.


Bij Zorgcentrum Het Leefhuis zetten we in op zowel zelfstandigheid en groei! Doe- en Leerkaarten staan in het teken van zelfstandigheid en groei, zij stimuleren deelnemers tot nieuwe activiteiten, kennis en vaardigheden. Middels de Doekaarten leren deelnemers zelfstandig activiteiten uit te voeren gericht op de thema's: dieren en kas, creatieve activiteiten, spelletjes, dieren verzorgen en huishoudelijke taken. De Leerkaarten zetten in op het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden of het behouden van al aanwezige kennis en vaardigheden. Met leerkaarten leren deelnemers bijvoorbeeld rekenen, schrijven, fijne motoriek en klokkijken. Met deze kaarten komt Het Leefhuis tegemoet aan de behoefte van zelfregie waarbij deelnemers groeien tot zelfstandige en zelfredzame individuen. 

Bekijk hier ons filmpje!