Dagopvang Senioren

Een kleinschalige dagopvang voor senioren!

 

De dagopvang bestaat uit een zinvolle dagindeling die aansluit op de behoefte en zorgvraag van de senior. Dit houdt in dat er wordt aangesloten bij de interesses en wensen van onze deelnemers, binnen de grenzen en mogelijkheden van het Leefhuis. 

 

Bij de Senioren opvang wordt er een zinvolle dagbesteding verzorgt waarbinnen er gewerkt wordt aan het behouden van de aanwezige kennis, terugblikken op vroeger, lichamelijke beweging, sociale contacten maar vooral een fijne plek waar ze kunnen genieten van hun oude dag! 

 

Binnen de dagopvang wordt er aandacht besteed aan de persoonlijke groei en ontwikkelmogelijkheden en vinden wij het groepsproces erg belangrijk. Daarnaast geven wij senioren de gelegenheid de rust op te zoeken waar nodig. De vele afwisseling zorgt voor een hoge betrokkenheid en motivatie. Tevens zorgt de diversiteit ervoor dat het werk leuk en gezellig blijft. 

 

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers zich thuis voelen bij ons, zichzelf kunnen zijn en groei kunnen doormaken! Binnen een gezellige sfeer wordt iedereen uitgedaagd om te leren en contacten te leggen. Het Leefhuis vindt het maken van plezier erg belangrijk en zet humor in om een leuke sfeer te scheppen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het groepsproces en tevens ingezet op persoonlijke doelen. 

 

Iedere deelnemer krijgt bij ons een mentor toegewezen. Deze mentor draagt de verantwoording over het proces van de deelnemer en dit wordt gemonitord door een gedragsdeskundige. De mentor plant gesprekken met de deelnemer, stelt samen met de deelnemer en betrokkenen een begeleidingsplan op en betrekt de deelnemer bij zijn/haar eigen proces.

Combinatie tussen senioren en junioren.

 

Het Leefhuis heeft als streven om jong en oud elkaar te laten ondersteunen. Senioren kunnen jongeren ondersteunen in levensvragen en levenslessen, het bieden van een luisterend oor of ontspanning in de vorm van een samenwerkingsactiviteit. Daarnaast kunnen jongeren de senioren ondersteunen en assisteren in dagelijkse bezigheden binnen het Leefhuis. Het Leefhuis heeft als missie om jong en oud samen te brengen om ‘van’ en ‘met’ elkaar te leren. Daarnaast biedt het jongeren de kans om zich nuttig te maken binnen de samenleving en het gevoel te hebben van belang te zijn. Binnen het Leefhuis krijgen zij de kans (wanneer dit binnen hun capaciteiten ligt) begeleiders te ondersteunen met de zorg van ouderen. Ouderen hebben het gevoel van invloed te zijn op het leven van de jongeren door met hen in gesprek te gaan. Het Leefhuis organiseert activiteiten waarbij de jongeren en ouderen gekoppeld worden en samen activiteiten ondernemen, waarbij de sociale contacten worden gelegd, gestimuleerd en behouden. 

 

De kinderen en jongeren bevinden zich in een andere ruimte dan de senioren.

Dat voelt als thuiskomen!