Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat de begeleiding niet vastzit aan een locatie. De begeleiding kan gegeven worden daar waar het probleem zich bevindt. Wanneer het kind moeilijkheden ondervindt met verkeerssituaties te overzien, zal de begeleiding binnen het verkeer gegeven worden. Wanneer de deelnemer moeilijkheden ondervindt in uitvoeren van bepaalde vaardigheden, zal daar op in gezet worden. Vertoont de deelnemer negatief gedrag binnen de thuissituatie dan zal de hulp binnen de thuissituatie gegeven dienen te worden.

 Bij ambulante begeleiding wordt er intensief gewerkt aan persoonlijke doelen om groei tot stand te brengen. Er wordt en vaste begeleider toegewezen die samen met het kind/jongere de hulpvraag vorm geeft en de begeleiding invult.  


Gezinsbegeleiding


Gezinsbegeleiding betekent dat de begeleiding niet vastzit aan een locatie. De begeleiding kan gegeven worden daar waar het probleem zich bevindt. Vertoont het kind negatief gedrag binnen de thuissituatie dan zal de hulp binnen de thuissituatie begeleid dienen te worden. Bevindt er zich binnen de thuissituatie een hulpvraag, dan wordt de begeleiding binnen het gezin geboden om deze hulpvraag te begeleiden. 

 

 

Bij gezinsbegeleiding wordt er intensief gewerkt aan gezamenlijke doelen van het gezin om groei tot stand te brengen. Er wordt een vaste begeleider toegewezen die samen met het gezin de hulpvraag in kaart brengt en de begeleiding invult.

Kindercoach

Een Kindercoach helpt kinderen bij het zoeken naar een oplossing voor een bepaald probleem. Let op! De Kindercoach laat de oplossing vanuit het kind zelf komen. Dit wil zeggen dat de coach gebruikt maakt van de kracht van het kind en  een beroep doet op zijn of haar oplossingsgericht denken. De coach achterhaalt tijdens interventies het probleem, formuleert samen met het kind een doel (komt vanuit het kind) en werkt vanuit de ontstane intrinsieke motivatie. Zijn er problemen op school, de hobbyclub, met vriendjes of binnen het gezin? Schakel dan een kindercoach in!