Geef me de 5

Hoe kun je een kind met autisme opvoeden en begeleiden? Daar gaat deze methodiek over. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die kinderen en jongeren met een hulpvraag (met autisme) nodig hebben. Het kind/de jongere vraagt min of meer aan ons: 'Geef me de 5'. Dit betekent:

Wat is mijn taak?

Hoe voer ik hem uit?

Waar vindt het plaats?

Wanneer moet ik het doen?

Wie is erbij betrokken?

 

Download
Protocol Geef me de vijf
Binnen dit protocol is te lezen hoe Het Leefhuis en haar medewerker het protocol van Geef me de vijf inzetten.
Protocol geef me de vijf 2020.pdf
Adobe Acrobat document 96.0 KB

Oplossingsgericht werken.

Het hoofddoel van Oplossingsgericht werken is: cliënten hebben hun oplossend vermogen zodanig hersteld, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context  hun aanmeldprobleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie.

Of zij daarmee algemenere vaardigheden hebben ontwikkeld die hen helpen ook andere problemen het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening.

De subdoelen zijn:

De cliënt weet wat hij wil.

De cliënt weet hoe hij op eigen wijze kan bereiken wat hij wil.

De cliënt heeft hoop dat hij kan bereiken wat hij wil.

De cliënt onderneemt zelfgekozen stappen om te bereiken wat hij wil.