Mentorschap

 

Wij horen vaak dat deelnemers het niet leuk vinden om steeds opnieuw hun verhaal te moeten doen of steeds hun problemen op tafel te moeten gooien. Het Leefhuis werkt middels mentorschappen; een mentor is gekoppeld aan een deelnemer en zijn hulpvraag en voert de regie binnen het begeleidingstraject. De mentor is op de hoogte van alle ontwikkelingen die rondom de deelnemer spelen en brengt anderen zo nodig op de hoogte.  De mentor heeft eerstelijnscontact met de deelnemer en de andere betrokkenen.

Om de continuering van de zorg te kunnen blijven bieden, krijgt elke mentor een buddy. Het buddyschap is van te voren vastgesteld en alle medewerkers weten wie hun buddy per deelnemer is. Op het moment dat een mentor uitvalt of langdurig ziek is, neemt de buddy het over. De buddy is te allen tijde op de hoogte van de persoonlijke situatie van de deelnemer. Wilt u uw buddy inschakelen? Vraag het aan via zorgcentrumhetleefhuis@outlook.com