8-Fasenmodel

Het 8-fasenmodel bestaat uit drie onderdelen:

1. Het uitvoeren van de werkwijze in de organisatie.

2. Het begeleiden van cliënten via de acht fasen.

3. Monitoring en evaluatie van de werkwijze in de organisatie en binnen teams.

 

Ad 2. De begeleiding bestaat uit individuele trajectbegeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen:

· Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener

· Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling

· Startfase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt

· Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op zeven leefgebieden

· Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan

· Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan

· Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase

· Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

 

 

De stappen hebben betrekking op zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen. Klik hier voor de Leefgebiedenwijzer.

 

De zeven leefgebieden worden toegelicht in het begeleidingsplan en geven richting aan de begeleidingsinhoud. Klik hier voor het protocol van het begeleidingsplan.

Download
Procesbeschrijving 8-fasemodel.
Binnen de procesbeschrijving kunt u lezen welke processen er binnen Het Leefhuis lopen wanneer u kiest voor onze zorg en hou wij deze invullen.
Procesbeschrijving 8-fasenmodel.pdf
Adobe Acrobat document 369.3 KB