Team


Even voorstellen! Mijn naam is Nikki Jöris, 30 jaar en afkomstig uit Ommel. Zelf heb ik al enige jaren ervaring binnen het werken in de zorg en het onderwijs en werken ik vol passie met deelnemers met een beperking. Het mooie aan deze doelgroep vind ik de groei die ze doormaken, het vertrouwen dat ze je blindelings geven en de uitdaging die ze met zich meebrengen.

 

In 2019 heb ik de opleiding tot gedragsdeskundige (master SEN) behaald en volg ik momenteel de opleiding tot toegepast psycholoog in kinder- en jeugdpsychologie.

Mijn streven om met hulpbehoevenden te werken, heb ik van jongs af aan als passie gehad. Het mooie vind ik dat zij niet alleen van ons leren maar wij vooral ook van hen!

 

Helaas merk ik al een aantal jaren op dat deze deelnemers binnen onze maatschappij maar moeilijk een plekje kunnen vinden, laat staan geaccepteerd worden. Mijn streven is deze plek voor jongeren en ouderen te realiseren! Een plek waar ze mogen genieten, plezier kunnen maken, zichzelf kunnen zijn, tot rust kunnen komen en op hun eigen manier kunnen groeien!

 

Binnen het zorgcentrum krijgen deelnemers een eigen plek, worden ze voorzien van de juiste begeleiding maar zetten we vooral in op het creëren van het thuisgevoel! De kracht van kleinschalige zorg zit hem in het kunnen bieden van persoonlijke aandacht, echte aandacht, aandacht die ze verdienen.

 

Deze missie is ontstaan vanuit mijn zorghart; de wil om mensen te helpen,  geloven in de kracht en groei van mensen en het streven naar een eigen vertrouwd plekje voor deze doelgroep waar ze met plezier naar toe gaan, maar belangrijker nog met een grote glimlach van terugkomen.

 

'Have the courage to follow you heart and intuition.

They somehow already know what you truly want to become.

Eveything else is secondary.' - Steve Jobs-Ons super team!


 Maartje Jansen

Mijn naam is Maartje Janssen, ik ben 19 jaar oud en woonachtig in Ommel. Momenteel studeer ik HBO Pedagogiek aan het Fontys, te Eindhoven. Ik volg de specialisatieroute Jeugdhulp specialist. Wanneer ik mijn studie heb afgerond, hoop ik jongeren te helpen groeien door ze een veilig pedagogisch klimaat te bieden. In mijn optiek is het essentieel dat je je gehoord en veilig voelt, dat er begrip voor je wordt getoond. Dit hoop ik bij Het Leefhuis te kunnen leveren en hiermee mooie kansen te creëren voor de deelnemers.

 

 

        


Mijn naam is Bregje Roefs,

Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Helmond. Op dit moment zit ik in mijn afstudeertraject van de opleiding, sociaal pedagogische hulpverlening op Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze opleiding heb ik op diverse plekken stage gelopen. In deze stages heb ik mijn ervaring ontwikkeld met betrekking tot het werken met kinderen met gedragsproblemen, jongeren met

autisme, kinderen met het syndroom van down en ouderen met dementie en/of Niet-Aangeboren Hersenletsel.Verder vind ik creativiteit een belangrijke schakel binnen het sociaal werk. Met behulp van creativiteit kun je zoveel mooie en unieke beelden creëren die jou, jezelf maken! Het mooiste aan creativiteit is dat er voor iedereen wel iets te vinden is.

Binnen het Leefhuis hoop ik mijn creativiteit toe te

kunnen passen en hieraan mijn eigen draai kan geven.

                                               


Hallo, ik ben Miranda Hurkmans- van Lieshout en ben geboren in 1970. Ik woon in Someren en ben getrouwd en samen hebben wij 2 zonen. De zorg is mijn passie, samen eruit halen wat er in zit en liefst nog een stapje verder. Ik ben afgestudeerd als activiteitenbegeleider en ben nu bezig om mijn SKJ registratie voor jeugd en gezin te behalen. Binnen het Leefhuis vind ik het belangrijk om onze deelnemers zelfredzaamheid te bieden door ze de dagelijkse huishoudelijke taken aan te leren. Op deze manier probeer ik het voor iedereen mogelijk te maken om begeleid of zelfstandig te kunnen gaan wonen.

                           Mijn naam is Anke Loomans, 29 jaar en woonachtig in Asten.

Ik heb al enige jaren ervaring binnen het werken in de zorg en ik werk dan ook vol passie met deelnemers met een beperking. Ik hou van de uitdaging die de deelnemers met zich meebrengen, de groei die ze doormaken en het blindelings vertrouwen dat ze je geven.

 Ik heb gestudeerd voor Ergotherapeut en vol trots mijn diploma behaald. Ik heb me gespecialiseerd in professioneel opvoeden middels een minor en veel deskundigheid op gedaan binnen het senioren domein. Ik houdt me bezig met vraagstukken over het mogelijk maken en behouden van dagelijks activiteiten voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast ben ik ook bewegingsagoog en houdt ik met bezig met het sporten en bewegen voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Ik ben op dit moment bezig met een opleiding tot Vakbekwame HBO Jeugd- en Gezinsprofessional en hoop deze binnenkort af te ronden. Ook ben ik bezig om me te specialiseren in “kindertekeningen lezen en begrijpen”.

 

Binnen het Leefhuis wil ik dat deelnemers zichzelf kunnen zijn en hen de kans bieden om te groeien. Ik vind het belangrijk dat er wordt gekeken naar wat de deelnemer nodig heeft en wenst en hierop aan te sluiten.


Mijn naam is Jorrit Henkes, 19 jaar en woonachtig in Someren-Heide .

Ik heb een mbo-opleiding persoonlijk begeleider (niveua 4) afgerond op de ROC ter AA en ben op dit moment bezig met de hbo-opleiding social work op de Fontys Hogeschool. Ik heb binnen verschillende instellingen stage mogen lopen en hierdoor heb ik ervaringen mogen opdoen met verschillende doelgroepen met een hulpvraag.Binnen het Leefhuis wil ik bijdragen aan de positieve ontwikkelingen van de deelnemers, waarbij kansen gecreëerd en met beide handen aangepakt zullen worden. Hierbij ga ik uit van de krachten van de deelnemers zelf, en zal ik zorgen voor het steuntje in de rug, wanneer ze deze nodig hebben. Als je ergens voor gaat, doe je dit met 110%


Mijn naam is Eva van der Putten, ik ben 20 jaar oud en woonachtig in Deurne. Ik ben afgestudeerd Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 aan het MBO. Momenteel studeer ik HBO Sociaal Werk op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Binnen verschillende instellingen heb ik stage gelopen en ervaringen op gedaan met verschillende doelgroepen met een hulpvraag.

Binnen Zorgcentrum het Leefhuis wil ik me richten op de talenten en eigen kracht van de deelnemers. Ik wil ze begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en hierbij de deelnemers de ruimte geven om zichzelf te kunnen ontplooien. Ik vind het belangrijk dat de deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich gewenst voelen en hun doelen kunnen behalen!