Even voorstellen! Mijn naam is Nikki Jöris, 30 jaar en afkomstig uit Ommel. Zelf heb ik al enige jaren ervaring binnen het werken in de zorg en het onderwijs en werken ik vol passie met deelnemers met een beperking. Het mooie aan deze doelgroep vind ik de groei die ze doormaken, het vertrouwen dat ze je blindelings geven en de uitdaging die ze met zich meebrengen.

 

In 2019 heb ik de opleiding tot gedragsdeskundige (master SEN) behaald en volg ik momenteel de opleiding tot toegepast psycholoog in kinder- en jeugdpsychologie.

Mijn streven om met hulpbehoevenden te werken, heb ik van jongs af aan als passie gehad. Het mooie vind ik dat zij niet alleen van ons leren maar wij vooral ook van hen!

 

Helaas merk ik al een aantal jaren op dat deze deelnemers binnen onze maatschappij maar moeilijk een plekje kunnen vinden, laat staan geaccepteerd worden. Mijn streven is deze plek voor jongeren en ouderen te realiseren! Een plek waar ze mogen genieten, plezier kunnen maken, zichzelf kunnen zijn, tot rust kunnen komen en op hun eigen manier kunnen groeien!

 

Binnen het zorgcentrum krijgen deelnemers een eigen plek, worden ze voorzien van de juiste begeleiding maar zetten we vooral in op het creëren van het thuisgevoel! De kracht van kleinschalige zorg zit hem in het kunnen bieden van persoonlijke aandacht, echte aandacht, aandacht die ze verdienen.

 

Deze missie is ontstaan vanuit mijn zorghart; de wil om mensen te helpen,  geloven in de kracht en groei van mensen en het streven naar een eigen vertrouwd plekje voor deze doelgroep waar ze met plezier naar toe gaan, maar belangrijker nog met een grote glimlach van terugkomen.

 

'Have the courage to follow you heart and intuition.

They somehow already know what you truly want to become.

Eveything else is secondary.' - Steve Jobs-Ons super team!


 Maartje Jansen

Mijn naam is Maartje Janssen, ik ben 19 jaar oud en woonachtig in Ommel. Momenteel studeer ik HBO Pedagogiek aan het Fontys, te Eindhoven. Ik volg de specialisatieroute Jeugdhulp specialist. Wanneer ik mijn studie heb afgerond, hoop ik jongeren te helpen groeien door ze een veilig pedagogisch klimaat te bieden. In mijn optiek is het essentieel dat je je gehoord en veilig voelt, dat er begrip voor je wordt getoond. Dit hoop ik bij Het Leefhuis te kunnen leveren en hiermee mooie kansen te creëren voor de deelnemers.

 

 

        


Mijn naam is Bregje Roefs,

Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Helmond. Op dit moment zit ik in mijn afstudeertraject van de opleiding, sociaal pedagogische hulpverlening op Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze opleiding heb ik op diverse plekken stage gelopen. In deze stages heb ik mijn ervaring ontwikkeld met betrekking tot het werken met kinderen met gedragsproblemen, jongeren met

autisme, kinderen met het syndroom van down en ouderen met dementie en/of Niet-Aangeboren Hersenletsel.Verder vind ik creativiteit een belangrijke schakel binnen het sociaal werk. Met behulp van creativiteit kun je zoveel mooie en unieke beelden creëren die jou, jezelf maken! Het mooiste aan creativiteit is dat er voor iedereen wel iets te vinden is.

Binnen het Leefhuis hoop ik mijn creativiteit toe te

kunnen passen en hieraan mijn eigen draai kan geven.

                                               


Mijn naam is Manon Smets.

Ik ben 20 jaar oud en kom uit Deurne. Ik ben afgestudeerd Persoonlijk Begeleider aan het MBO en tevens heb ik mezelf gespecialiseerd als Kindercoach. Binnen verschillende instellingen heb ik stage gelopen en ervaring opgedaan met verschillende

doelgroepen met een hulpvraag. Daarnaast heb ik kinderen een ruime tijd ondersteund in het geven van aangepast onderwijs en daarbij kinderen individueel begeleid.

Bij zorgcentrum Het Leefhuis ben ik werkzaam binnen het aangepast onderwijs, senioren opvang, begeleid wonen en weekendopvang. Ik ben van mening dat ieder mens leerbaar is op zijn of haar eigen manier, zolang hierbij wordt ingespeeld op de persoonlijke behoeftes, talenten en gevoelens. Mijn doel is om kinderen en ouderen de ruimte te geven om zichzelf te kunnen ontplooien. Dit door middel van een veilige en vertrouwde omgeving en door duidelijkheid en structuur aan te brengen in het dagelijks leven.

                    


Hallo, ik ben Miranda Hurkmans- van Lieshout en ben geboren in 1970. Ik woon in Someren en ben getrouwd en samen hebben wij 2 zonen. De zorg is mijn passie, samen eruit halen wat er in zit en liefst nog een stapje verder. Ik ben afgestudeerd als activiteitenbegeleider en ben nu bezig om mijn SKJ registratie voor jeugd en gezin te behalen. Binnen het Leefhuis vind ik het belangrijk om onze deelnemers zelfredzaamheid te bieden door ze de dagelijkse huishoudelijke taken aan te leren. Op deze manier probeer ik het voor iedereen mogelijk te maken om begeleid of zelfstandig te kunnen gaan wonen.

                           


Mijn naam is Doranne Vossen, ik ben 21 jaar en ben woonachtig in Someren-Eind.

Ik heb de diploma’s maatschappelijk werker niveau 3 en begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 afgerond aan het MBO. Momenteel studeer ik aan de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Ik heb meerdere stages gelopen binnen het speciaal onderwijs, waarbij ik ervaring heb opgedaan binnen verschillende doelgroepen met een hulpvraag. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in de zorg waarbij ik kinderen individueel en ambulant heb begeleid.

 

Binnen Zorgcentrum Het Leefhuis wil ik kinderen en jongeren de kans bieden om zichzelf te kunnen zijn en me vooral te richten op de talenten van het kind en de jongere.

 

 

 


Mijn naam is Anke Loomans, 29 jaar en woonachtig in Asten.

Ik heb al enige jaren ervaring binnen het werken in de zorg en ik werk dan ook vol passie met deelnemers met een beperking. Ik hou van de uitdaging die de deelnemers met zich meebrengen, de groei die ze doormaken en het blindelings vertrouwen dat ze je geven.

 Ik heb gestudeerd voor Ergotherapeut en vol trots mijn diploma behaald. Ik heb me gespecialiseerd in professioneel opvoeden middels een minor en veel deskundigheid op gedaan binnen het senioren domein. Ik houdt me bezig met vraagstukken over het mogelijk maken en behouden van dagelijks activiteiten voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast ben ik ook bewegingsagoog en houdt ik met bezig met het sporten en bewegen voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen. Ik ben op dit moment bezig met een opleiding tot Vakbekwame HBO Jeugd- en Gezinsprofessional en hoop deze binnenkort af te ronden. Ook ben ik bezig om me te specialiseren in “kindertekeningen lezen en begrijpen”.

 

Binnen het Leefhuis wil ik dat deelnemers zichzelf kunnen zijn en hen de kans bieden om te groeien. Ik vind het belangrijk dat er wordt gekeken naar wat de deelnemer nodig heeft en wenst en hierop aan te sluiten.