Sensorische en belevingsgerichte ontwikkeling


Wat is een sensorische en belevingsgerichte benadering?

Het Leefhuis biedt sensorische en belevingsgerichte zorg en ziet dit als een passende manier van omgaan met mensen die zorg nodig hebben. Bij sensorische en belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft.

 

Wat is het doel?

Zorgcentrum Het Leefhuis heeft als doel een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Uit de praktijk blijkt dat mensen meer zelf doen, meer plezier hebben en minder onrust vertonen. 

 

Hoe zetten wij belevingsgerichte zorg in?

Belevingsgerichte en sensorische zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van de deelnemer. Goed kijken wat hij of zij belangrijk en plezierig vindt. Voorop staan eigen regie, gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid.