Je thuis voelen, dat is belangrijk!


Begeleid wonen

Binnen begeleid wonen wordt de deelnemer geacht zelfstandig te kunnen leven met minimale ondersteuning. De ondersteuning wordt in de vorm van ambulante begeleiding, dit betekent dat er op afgesproken tijden ondersteuning wordt geboden binnen de woonvorm. 

  

De zorgvraag bij begeleid wonen kan deels zelfstandig en deels met begeleiding worden uitgevoerd. De ambulante begeleiding gaat samen met de deelnemer de gestelde doelen behandelen en houdt het proces nauwlettend in de gaten. 


Beschermd wonen

Binnen beschermd wonen krijgt de deelnemer intensieve begeleiding binnen Het Leefhuis. Het Leefhuis beschikt over vier kamers en deze kamers zijn beschikbaar voor beschermd wonen. 

 

Binnen beschermd wonen is er altijd een begeleider te raadplegen. Deze begeleider ondersteund bij het koken, de huishoudelijke taken en verzorgt een avondprogramma.