Individuele begeleiding

ruimte voor eigen groei en leerkansen


Individuele begeleiding wordt geboden aan deelnemers die niet in een grote groep kunnen functioneren. Dit zijn deelnemers die meer duidelijkheid, nabijheid en vooral aandacht nodig hebben. Individuele begeleiding betekent niet dat er 24/7 een begeleider bij het kind aanwezig is, maar dat er bij bepaalde obstakels samen gekeken wordt naar een oplossing. De begeleider laat de deelnemer zelf keuzes maken wanneer de deelnemer hiertoe in staat is en biedt nabijheid wanneer de deelnemer het moeilijk heeft of hulp nodig heeft. Hierdoor wordt de deelnemer geen leerkansen ontnomen en is er altijd iemand om hem/haar op te vangen. Middels individuele begeleiding kunnen deelnemers naar kleine groepjes toe groeien en zullen zij door de vertrouwensband met de begeleiding grotere stappen kunnen zetten. Binnen individuele begeleiding wordt er heel goed gekeken naar wat het kind kan, wat het kind nodig heeft en hier wordt de begeleiding op af gestemd. Middels individuele begeleiding is het mogelijk om naar groepsbegeleiding (1 op 3) toe te groeien, wanneer dit binnen de mogelijkheden van de deelnemer ligt.