Aanbod


Dagbesteding voor jong en oud

Weekendopvang

Ambulante begeleiding

Gezinsbegeleiding

Sportbegeleiding

Kindercoaching bij het ervaren van problemen op school: geen motivatie, plaaggedrag enzovoorts.